سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدمرتضی ابطحی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:
طرح حاضر با هدف افزایش تولید مراتع و تعدیل اکوسیستم خشک و شکننده اطراف حاشیه دریاچه نمک کاشان از طریق مشخص نمودن مناسبترین گونه‎های مرتعی و روش کاشت آنها به مرحله اجرا درآمد. در این تحقیق گونه گیاهی Suaeda fruticosa ، از طریق کشت نهال گلدانی تحت تیمار با و بدون عملیات ریپرزنی (شکستن لایه سخت Hard Pan) در یک طرح آماری اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت از طریق تجزیه و تحلیل آماری داده ها، مناسب ترین روش کاشت مشخص شد. اندازه گیری صفات مختلف زنده مانی، رشد ارتفاعی، تاج پوشش و تولید علوفه گونه Suaeda fruticosa طی 3 سال متوالی تحت تیمار ریپر نشان داد که تیمار ریپر روی زنده مانی و رشد ارتفاعی بی تاثیر است و اعمال ریپر تنها بر افزایش تاج پوشش موثر و قابل ملاحظه می باشد و بیشترین علوفه طی سال سوم اجرای طرح قابل برداشت می باشد.