سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

اثر دو رویش آبیارش بر اساس ۱۳۵ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک آدرکرت های اصلی و ترکیب فاکتورهای ارقام پنبه مهر و اولیتان با فاصله ثابت ۷۰ سانتی متر بین د وردیف و فاصله ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ سانتی متر بین دو بوته درک رت های فرعی در ۴ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با توزیع کرت های یکبار خرد شده مرود بررسی قرار گرفت عملکرد وش دی تیمار آبیاری ۱۳۵ و ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک با مصرف ۹۱۲۰ و ۸۶۰ میلی متر آب برابر با ۳۰۴۳ و ۲۷۳۰ کیلوگرم در هکتار شد.