سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید اصفهانی یگانه – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی جباری طالقانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود بیداربخت – شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو

چکیده:

در این پژوهش تاثیر ریز ساختار میکروسکوپی و سختی بر قابلیت ماشینکاری فولاد کربن متوسط از نوع CK45 بررسی شده است. بدین منظور نمونه هایی از این نوع فولاد تهیه شده و تحت سیکل های مختلف عملیات حرارتی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ترکیب شیمیایی، ریز ساختار میکروسکوپی و سختی نمونه ها، آزمایش های کوانتومتری، متالوگرافی و سختی سنجی بر روی نمونه ها انجام شده و همچنین نمونه های مذکور در شرایط یکسان ماشینکاری شده تا قابلیت ماشینکاری آنها مقایسه شود. نتایج حاصله نشان داده است که فولادهای کربن متوسطی که دارای ریز ساختاری متشکل از مارتنزیت تمپر شده و یا پرلیت بسیار ظریف و با سختی در دامنه ۲۶۰-۲۴۰ برینل هستند، دارای قابلیت ماشینکاری بهینه می باشد.