سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید گلابی – استادیار کاشان – دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی مکانیک
مهدی نیکنام – دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی کاشان – دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی –
علی قربانپورآرانی – استادیار کاشان – دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

به علت ضخامت بالای برخی کلگیها، فرم دادن آنها نیاز به تجهیزات خاصی دارند مانند لبه زنهای با تناژ بالا و تجهیزات فرمینگ گرم که در ایران تعداد و ظرفیت آنها محدود و فرم دادن آنها بسیار پرهزینه و زمانبرمیباشند . با توجه به اینکه استاندارد طراحی مخازن تحت فشار مطلبی در ارتباط با استفاده از رینگهای تقویت برای کاهش ضخامت کلگی ها ذکر نکرده است در این تحقیق اثر افزایش رینگها تقویت در کاهش ضخامت کلگی مخروطی تحت فشار داخل بررسی شده و علاوه بر تعیین نوع مقطع رینگ، محل آن و اثر آن در تغییر ضخامت کلگی و کاهش تنشهای ناشی از فشار داخل به طور کامل با استفاده از تحلیل نرم افزار COSMOS بررسی گردیده است .