سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید خسروی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا نیاکمال –

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیرزاویه سیستم کششی ماشین رینگ برمهاجرت الیاف و نیز برخی ازخصوصیات نخ تولیدی می باشد دراین تقحیق با تغییر زاویه سیستم کششی ماشین ریسندگی رینگ درمحدوده ۳۵ تا ۶۰درجه نخهای صددرصد ویسکوز با نمره ۲۹/۵ تکس و ۷۰۰ تاب درمتر تهیه و سپس خصوصیات فیزیکی و مهاجرت الیاف درنخ مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که فاکتورهای میانگین موقعیت لیف و دامنه مهاجرت درنمونه نخهای تولید شده با زوایای سیستم کششی ۴۵ تا ۵۵ درجه به ویژگیهای مهاجرت کامل و ایده آل نزدیکتر می باشد همچنین نتایج آزمایشات خصوصیات فیزیکی نخ نشان میدهد که با افزایش زاویه سیستم کششی از ۳۵ تا ۴۵ درجه استحکام و مقاومت سایشی نخها افزایش یافته و مویینگی آنها روند کاهشی دارد اما با افزایش بیشتر زاویه سیستم کششی تا ۶۰ درجه این خصوصیات تغییر محسوسی ندارد