سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مشکین – دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
قربان نور محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عبدالکریم کاشی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان آبیاری و تقسیط کود نیتروژن در ارقام سیب زمینی آزمایسی در سال زراعتی ۷۹-۷۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا گردید. به منظور از طرح آماری کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادی در سه تکرار استفاده ش.