سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حمید غلامی – کارشناس ارشد گرایش شناسایی و مبارزه با علف های هرز
محمد چله نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان گرایش بیماری شناسی گیاهی

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر زمان انجام عملیات زراعی و روشهای مختلف کنترل علفهایهرز در مزرعه ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط اقلیمی شهرستان سرپلذهاب در سال زراعی ۱۳۹۱ آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. زمان (a1: روز و a2:شب) بعنوان فاکتور اصلی و روش کولتیواسیون + کروز به ترتیب ۱۷۵ گرم در هکتار و ۲ لیتر درهکتاربه عنوان فاکتورهای فرعی و به صورت پس رویشی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بکار گیری کنترل تلفیقی علف های هرز در مزارع ذرت و همچنین کاربرد کولتیواسیون به همراه ۲ لیتر در هکتار نیکو سولفورون توانست موجب کنترل مناسب علف های هرز شود. استفاده از علف کش، با دو بار کولتیواسیون نیز ضمن کنترل رضایت بخش علف های هرز عملکرد مناسبی حاصل نمود