سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محمد رزاری بروجندی –
حسین سینا –

چکیده:

در فرآیند متالوژی پودر انتخاب ترکیب شیمیایی و کنترل شرایط تولید می تواند تاثیر بسزایی بر خواص مکانیکی قطعات تولیدی داشته باشد در این تحقیق تاثیر زمان زینترینگ بر خواص مکانیکی و ساختار میکروسکپی قطعات تولیدی از پودر فولادی (Fe,Mo%0.5,%1/5,Ni%4 Distalogy AE) مخلوط شده با %۰٫۵ کربن بصورت ذرات ریزگرافیک و %۰٫۸ استئارت روی بعنوان روانساز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که زمان زینترینگ بر خواص فاز مایع تشکیل شده موثر بوده بطوریکه ریز ساختار فازی و مورفولوژی(شامل درصد تخیلخل،شکل حفره، فاصله متوسط حفره و توزیع آنها) را تحت تاثیر قرار می دهد. بعبارتی افزایش زمان زینترینگ با تغییر ریز ساختار فازی و نیز کاهش درصد تخلخل کل و کاهش تکرکز تنش (بعلت گرد شدن حفرات) بعنوان یک پارامتر در رفتار در رفتار مکانیکی نمونه های متالوژی پودر موثر می باشد.