سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
احسان موحدنژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از پارامترهای موثر بر عملکرد موتورهای انژکتوری و میزان آلاینده های خروجی از آنها، تعیین مکانیسم زمانی پاشش و زمان مناسب برای پاشش در هر کدام از مکانیسمم ها می باشد. زمان پاشش سوخت بطور مستقیم بر چگونگی تبخیر سوخت، اختلاط هوا و سوخت، میزان تشکیل فیلم مایع در پورت و میزان سوخت وارد شده به سیلندر تاثیر گذاشته و بر این اساس نقش مهمی در عملکرد مناسب موتور و کنترل میزان آلاینده های خروجی بخصوص HC ایفا می کند. در این مقاله تاثیر زمان پاشش سوخت در مکانیسم زمانی ترتیبی، با استفاده از مدل ایجاد شده از موتور XU7JP-L3 (مورد استفاده درخودرو سمند) در کد مهندسیWave و با استفاده از مدل انژکتور پالس ویدس بررسی می شود و با نتایج تست موتور در حالت تمام بار و نیمه بار مقایسه می شود. دقت مدلسازی با استفاده از داده های حاصل از تست گرم موتور تایید شده و تطابق زیادی را با داده های واقعی موتور نشان می دهد. با توجه به میزان گشتاور موتور و آلاینده های خروجی از موتور، زمان بهینه پاشش در سرعت ها و بارهای مختلف بدست می آید.