سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا حسن سعیدی – مهندسی شیمی ، کارشناس آزمایشگاه محیط زیست استان تهران
مصطفی حاجی هادی – کارشناسی ارشد شیمی آلی ، کارشناس آزمایشگاه محیط زیست استان تهران

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی اثر ساخت و ساز بر غلظت ذرات معلق ، ابتدا به بیان تعریفی اجمالی از آلودگی هوا پرداختهو سپس ذرات معلقبعنوان یکی از آلاینده های کلیدی معرفی شده است و با بیان تاثیراندازه آن بجهت نفوذ در بدن ،‌بدو دسته عمده ذرات ریز و درشت طبقه بندی شده است . همچنین میزان نفوذ هر یک از این ذرات با تغییر اندازه آنها در بدن شناسایی شده و پس از آن به صدماتی پرداخته که انسان با قرار گرفتن در معرض این آلاینده به آنها دچار خواهد شد . در نهایت با ارائه نمودارهایی که بر اساس آمار حاصل از ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا در منطقه سرخه حصار بدست آمده است ،‌تاثیر ساخت جاده و شهرک زیتون بر افزایش غلظت ذرات معلق نشان داده شده است .