سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر زارعی – مربی دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
نورعلی داموغ – مدیرفنی مهندسی زمین شناسی و ژئوتکنیک معاونت توسعه سد و نیروگاه سازما

چکیده:

مهمترین سازند از نظر تاثیر بر کیفیت منابع آب استان خوزستان، سازندگچساران میباشد. این سازند به دلیل سنگ شناسی خاص می تواند بر کیفیت شیمیایی رواناب حاصل از بارش تاثیرگذار باشد. همچنین از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت منابع آب، چشمه های شوری هستند که از این سازند سرچشمه می گیرند . بیشترین رخنمون این سازند در استان خوزستان در حوضه آبریز رودخانه کارون می باشد. بنابراین جهت بررسی تاثیر سازند گچساران بر منابع آب رودخانه کارون آمار و اطلاعات کمی و کیفی دوره آماری ۳۰ ساله این رودخانه در ایستگاه های گتوند و ملاثانی مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت نتایج با رودخانه دز در ایستگاه با مدژ مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که شوری آب رودخانه کارون در فصل تر افزایش یافته که احتمالا به دلیل رخنمون سازند گچساران می باشد.