سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ورئیس دانشکده فنی و مهندسی دان
حمید رضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی شریفی – دانشجوی دکترای سازه دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هرچند ساخت و ساز انواع مختلف ساختمانها در کشور ایران پیشرفتهای قابل ملاحظه ای به لحاظ کمی داشته است ، ولی از نظر کیفی هنوز ساختار بعضی ساختمانها خصوصاً سازه ها از مصالح سازه ای با جزئی ات معماری سنتی استفاده می گردد. استفاده از مصالح سنتی سنگین در ساختمانها از نظر اعضاء سازه ای و یا غیر سازه ای باعث شده تا ساختمانها با وزن زیاد و سنگین ساخته شوند . امروزه در محافل مهندسی بحث مقاوم سازی و بهبود عملکرد ساختمان در برابر نیروهای غیر مترقبه از قبیل زلزله یکی از مباحث رایج می باشد. در این خصوص یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت دستیابی به عملکرد لرزه ای مناسب تر کاهش جرم سازه و سبک سازی می باشد . لذا در این مقاله به این موضوع پرداخته شده و نتایج آن مورد ارزیابی و تجریه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سبک سازی بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای موجود می باشد . در این راستا ابتداء چند مورد ساختمان با استفاده از استانداردهای موجود و مطابق با روشهای معمول ساخت و ساز طراحی و مدل شده است . سپس با تغییر دادن جزئیات معماری مربوطه، این ساختمانها سبک سازی شده اند و اثرات این سبک سازی بر عملکرد لرزه ای آنها مطابق با دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود مورد مطالعه قرار گرفته است.