سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خاکی – عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید رجایی، تهران
روح اله اسفندیار – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی که از دهه ۱۹۷۰ میلادی در ساختمانهای مختلف بخصوص ساختمانهای بلند مور استفاده قرار گرفته اند به دوصورت با سخت کننده و بدون سخت کننده ساخته می شوند. در این مقاله رفتار دیوارهای برشی فولادی یک طبقه با ورق نازک (بدون سخت کننده) در نتیجه تغییر سختی خمشی ستونها، به روشی اجزاء محدود مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور ابتدا برای بررسی دقت مدل اجزاء محدود، دیوار برشی فولادی یک طبقه باورق نازک (بدون سخت کننده) که در دانشگاه British Columbia مورد آزمایش قرار گرفت (۱). را در نرم افزار ANSYS9 مدلسازی کردیم که نتایج حاصله نشان دهنده دقت بالای مدل اجزاء محدود می باشد. سپس رفتار یک نمونه دیوار برشی فولادی یک طبقه با ورق نازک (بدون سخت کننده) درمقیاس واقعی، با در نظر گرفتن قابلیت کمانش ورق و تشکیل میدان کششی قطری در آن، با روش اجزاء محدود ، در نتیجه تغییر سختی خمشی ستونها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد که تغییرات سختی خمشی ستونها بروی رفتار دیوارهای برشی فولادی یک طبقه با ورق نازک موثر است و با افزایش سختی ستونها، تغییرات سختی خمشی ستونها تاثیر کمی بر روی رفتار این نوع دیوارهای برشی فولادی دارد.