سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا باوی نژاد – فوق لیسانس محیط زیست
ولی احمد سجادیان – دکتری مهندسی نفت – پژوهشگاه صنعت نفت
نعمت اله جعفرزاده – دکتری بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – دانشکده به

چکیده:

پیشرفت سریع توسعه صنعتی در عرصه های متفاوت زندگی سبب بوجود آمدن آلودگی های فراوان در محیط زیست گردیده است . حفر چاههای تولیدی / تزریقی به منظور بهره برداری از نفت موجود در اعماق زمین موجب بروز آلودگی تا شعاع چند صد متری در محیط زیست اطراف چاه می شود . با توجه به تاثیر منفی یون سدیم بر محیط زیست بخصوص زمینهای کشاورزی در این تحقیق به اثرات زیست محیطی موجود این یون در گل حفاری پرداخته شده است .
به این منظور از خاک زمینهای اطراف دو چاه نفت موجود در مخزن اهواز که در زمینهای کشاورزی شهرستان اهواز واقع گردیده اند در حالت های متفاوت قبل از حفاری، در حال حفاری و بعد از حفاری نمونه برداری به عمل آمده است . برای هر چاه سه ایستگاه در فواصل و اعماق متفاوت زمین در نظر گرفته شده است . طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده برروی نمونه های جمع آوری شده از ایستگاههای مذکور میانگین میزان سدیم در عمق ۰-۵۰ سانتیمتری ( ۴۴۸ ppm) در عمق ۵۰-۱۰۰ سانتی متری(۵۶۰ppm و در ۱۰۰-۱۵۰ سانتی متری ) ۶۴۸) ppm تعیین گردید .در مقایسه با استانداردهای موجود، یون سدیم ناشی از حفاری در مخزن نفتی اهواز میزان بسیار بالایی را نشان می دهد . در این مطالعه راهکارهایی جهت چگونگی حذف و یا کاهش آثار نامطلوب و زیانبار آلودگیهای سدیم گلهای حفاری بر محیط زیست ارائه گردیده است .