سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک عباسلو – تبریز- دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق سلطان محمدزاده – تبریز- دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

به طور کلی کک نفتی از کراگینگ حرارتی ترکیبات سنگین پالایشگاهها تولید می شود. دو روش عمده برای تولید کک نفتی وجود دارد: ١- روش کک سازی تاخیری ٢- روش کک سازی در بستر سیال.در روش کک سازی تاخیری ترکیبات سنگین پس از حرارت دهی در یک کوره ، وارد یک محفظه تاخیر شده و پیوند های کربن با سایر عناصر شکسته شده و کک تولید می شود. معمولا پس از تولید کک فرایند گوگرد زدایی بر روی آن انجام می گیرد. در این تحقیق میزان کاهش گوگرد بر اساس سرعت افزایش دما در مرحله تولید مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق از دو نوع خوراک در دماهای مختلف و با سرعتهای متفاوت افزایش دما کک تولید شده و میزان گوگرد و خاکستر در آنها اندازهگیری و مقایسه شده است . براساس نتایج، افزایش تدریجی دما می تواند در حدود ٧ درصد در کاهش گوگرد موثر واقع گردد