سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد گرائیلی افرا – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه معیار تعیین سرعت مجاز وسایل نقلیه در ایران و بسیاری از کشورها، ایجاد شرایط مطلوب برای ایمنی و خصوصیات هندسی مسیر می باشد، در حالی که سرعت حرکت وسایل نقلیه بر روسازی تاثیرات غیر قابل انکاری دارند. در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرعت های مختلف بر خرابی روسازی بررسی شود تاگامی در افزایش عمر روسازی ها وصرفه جویی اقتصادی برداشته شود. برای این منظور منحنی اثر برای عبور بار با سرعت های مختلف در وسط لایه آسفالتی بدست آمد. با بررسی میزان تنش و کرنش ها می توان با تاثیر سرعت های مختلف در خرابی های روسازی پی برد.