سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رسول حسنزاده برادران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سعید جبارزاده کنگرلویی –
اتابک بایبوردی –

چکیده:

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و سوداوری برتر می نمایند از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری برسوداوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1383 الی 1387 و نمونه انتخابی با استفاده ازروش حذف سیستماتیک 102 شرکت است دراین پژوهش سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقلی است که از تفاوت ارزش بازار و دفتری شرکتهای نمونه اماری که با نرخ تورم مورد تعدیل قرارگرفته است محاسبه می شود نرخ تورم از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری که توسط بانک مرکزی اعلام شده بدست امده است متغیر وابسته سوداوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران است که شامل 4 قسمت سود قبل از کسر مالیات، سودخالص به فروش نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده دارایی ها می باشد. بنابراین پژوهش دارای 4 فرضه است و به تبیین بررسی تاثیر سرمایه فکری برهر یک از قسمتهای سوداوری می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel,SPSS16 استفاده گردیده است.