سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا غفاریان – کارشناس ارشد زراعت – اکولوژی (شرکت سبز کار پیرا)

چکیده:

درخت بادام طالب مناطق خشک و با زمستانهای ملایم و سرد می باشد. با این وجود می توان بادامستانهایی را در مناطق بسیار سردسیر مشاهده کرد. بر اساس گزارش سال ۱۳۸۲، سطح زیر کشت بادام در کل کشور ۱۵۶۳۱۵ هکتار و میزان تولید آن بیش از ۸۹ هزار تن میباشد. بادام یکی از محصولات عمده باغی استان یزد و از محصولات مهم صادراتی کشور محسوب می شود و کاربردهای فراوانی دارد. در کل کشور استان یزد سطح زیر کشت بادام قابل توجهی دارد و جزء ۶ استان برتر تولید این محصول می باشد.
استان یزد با سطح زیر کشت نهال ۹۹۱ و سطح بارور ۹۲۴۱ هکتار به ترتیب ۴/۱۹% و ۱۵/۲% از سطح زیر کشت بادام کشور را به خود اختصاص داده است. میزان تولید بادام دراستان یزد ۱۱۹۹۱ تن بوده که معادل ۱۱/۸۵% از تولید کل کشور بوده است. یکی از عوامل تهدید کننده عملکرد بادام سرمای دیررس بهاره می باشد. این عامل باعثخسارت زیادی بر روی تولید بادامستانها می گردد. مقاومت جوانه های ادام نسبت به سرما در انودع مختلف بادام متفاوت است. شدت خسارت سرما ارتباط مستقیم به دمت سرما و ارتفاع استقرار گل ها روی درخت، پوشش خاک، ارقام بادام وحالت فیزیولوژیکی جوانه ها دارد.