سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
احمد گلچین – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
محمد اسماعیلی افتابداری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی رفسنجان
محمد تکاسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی رفسنجان

چکیده:

امروزه از کودهای شیمیایی به عنوان ابزاری برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود. کودهای شیمیایی علاوه بر میزان عملکرد بر کیفیت محصول نیز تاثیر می گذارند. بنابراین استفاده از کودهای شیمیایی باید به نحوی صورت پذیرد که علاوه بر افزایش عملکرد سبب ارتقاء کیفیت محصول نیز گردد (۴). بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران حدود ۱۶۴ هزار هکتار، کل تولید کشور متجاوز از ۳/۷ میلیون تن (با متوسط عملکرد ۲۲/۷ تن در هکتار) و در اکثر استانهای کشور از جمله اردبیل، آذربایجان، زنجان، همدان و اصفهان کشت می گردد. در سال های اخیر سیب زمینی در قالب طرح استمرار در مناطق جیرفت، گلستان وبندرعباس نیز گشت می گردد (۱). عوامل محیطی متعددی میزان عملکرد و رشد و نمو سیب زمینی را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از عناصر غذایی و موثر بر علکرد و کیفیت سیب زمینی نیتروژن است. مصرف بی رویه کودهای نیتروژنه سبب بالا رفن هزینه تولید، آلودگی آبهای نیترات، در غده سیب زمینی می گردد (۷). کاربرد زیاد از حد نیتروژن در کشت سیب زمینی می تواند موجب کاهش عملکرد، میزان مواد جامد و افزایش قندهای محلول در سیب زمینی و ایجاد مشکلات زیست محیطی گردد (۸). لذامصرف کودهای نیتروژن دار به منظور دستیابی به عملکرد بالا و با کیفیتی مطلوب و حفظ محیط زیست لازم و ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر سعی شده است ضمن تعیین نیتروژن مورد نیاز گیاه سیب زمینی در شرایط مزرعه امکان افزایش عملکرد و کیفیت محصول این گیاه در خاک های آهکی کشور با مصرف کودهای نیتروژن دار اسیدی نیز بررسی گردد.