سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا قرنجیکی – موسسه تحقییقات پنبه کشور گرگان
جواد رضایی – موسسه تحقیقات پنبه شور گرگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سه نوع کود فسفره دی آمونیوم فسفات سوپر فسفات ساده و سوپر فسفات تریپل بر عملکردو ا اجزای عملکرد دو رقم پنبه ساحل سای اکرا بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.