سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۳۹
نویسنده(ها):
محمود باهوش فاردقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
میلاد جعفری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
وحید بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
حملات یازده سپتامبر که باکاهش شدید احساس امنیت درجامعه و حکومت امریکا همراه بود زمینه هویت بخشی به سیاست خارجی این دولت برمحور اموزه ی مبارزه با تروریسم را فراهم کردبراین مبنا رفتارخارجی امریکا درشرایط جدید تحت تاثیر نوعی جهت گیری نواورانه قرارگرفت و کوشید به هرطریق ممکن زمینه های دستیابی به اهداف موردنظر را شکل دهد دراین میان خلیج فارس برای امرکیا همواراهمیت داشته است و بعداز۱۱سپتامبر براهمیت آن افزوده شد پرسش اصلی که دراین موضوع میتوانیم مطرح کنیم این است که مهمترین ویژگی سیاست خارجی امریکا درمورد منطقه خلیج فارس چیست ؟ درپاسخ به این پرسش مطرح شده درپژوهش این فرضیه موردازمون قرارمیگیرد که سیاست خارجی امریکا دراین منطقه برمبنای بهره گیری همزمان ازرویکرد های امنیتی – لیبرالیستی طراحی شده است براین مبنا تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده علاوه برتوسل به نیروی نظامی و قوه قهریه برعلیه تروریست ها اقدامات سخت افزاری درصدد اصلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی ازطریق مهندسی اجتماعی سیاسی اقدامات نرم افزاری نیز برامده اند