سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اویس محمدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان
سیدجعفر اصفهانی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

در حال حاضر بسیاری از بخش های اقتصادی ما در موقعیتی هستند که در بازارهای داخلی به دلیل حمایت های غیر اصولی دولت دارای مزیت های غیر واقعی هستند که با روند رو به گسترش بازارهای جهانی و اقتصاد باز این بخش ها متحمل زیان های سنگینی خواهند شد(جعفری،۱۳۷۹). در این مطالعه شاخصهای حمایتی و مزیت نسبی تولید گوجه فرنگی در سال ۱۳۸۴ با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی محاسبه شده و نسبت به نرخ ارز، قیمتهای جهانی و هزینه های تولید تحلیل حساسیت شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تولید گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی دارای مزیت نسبی می باشد ولی در مجموع سیاستهای دولت به ضرر تولید می باشد .تحلیل حساسیت شاخص مزیت نسبی نسبت به نرخ ارز نشان داد که با افزایش نرخ ارز مزیت نسبی افزایش می یابد. شاخص های حمایتی نیز با افزایش نرخ ارز کاهش می یابد و دولت با افزایش نرخ ارز حمایت کمتری از تولید می کند.