سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه ترابی – پژوهشگر لیچینگ امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

فرآوری کانه مولیبدن اساسا بر روش فلوتاسیون استوار استدر معادن مسمولیبدن، مولیبدنیت به عنوان یک محصول جانبی همراه با مس تولید میشود. مسیر متداولی که برای بازیابی مولیبدنیت در اکثر کارخانه های فرآوری مولیبدن دنیا استفاده میشود جداکردن کانیهای سولفوری مس و آهن و بازداشت آنها و شناور کردن مولیبدنیت میباشد. در بسیاری از کارخانجات از جمله معدن مس سرچشمه از سیانور سدیم جهت حذف مس از کنسانتره مولیبدن استفاده می شود. رفتار مینرالوژیکی سنگ معدن مسمولیبدن این کارخانه کالکوپیریتی – کالکوسیتی است و عیار مس کنسانتره مولیبدنیت در این کارخانه حدود ۰/۶% است جهت فروش محصول نهایی کارخانه مولیبدن بایستی مقدار مس موجود در کنسانتره مولیبدن کمتر از ۰/۵% باشد. در دیگر کارخانجات مس کنسانتره مولیبدنیت جداسازی شده از خاکهای پورفیری مس که به روشهای فلوتاسیون تولید می شود نهایتا تا زیر ۰/۱% کاهش می یابد. بدین منظور بایستی جهت کاهش مس از روشهای تکمیلی استفاده نمود.
در این تحقیق ابتدا از محصول نهایی کارخانه مولیبدن و سرریز سیکلون ۱ و ۲ نمونه هایی تهیه گردید. بر روی نمونه های تهیه شده بررسی شیمیایی و مینرالوژیکی انجام شد. سپس آزمایشات شستشوی سیانوری کنسانتره با مقادیر مختلف سیانور سدیم در دما و درصد جامدهای متفاوت انجام گردید. مرحله دوم آزمایشات با و بدون استفاده از جامد تشویه شده با روش شستشوی اسیدی در دما و درصد جامدهای متفاوت انجام شد.