سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی کمالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد لطف اللهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

سیلیسیم (Si) به عنوان یک عنصر مفید برای گیاهان عالی شناخته شده است که موجب کاهش تبخیر و تعرق، افزایش مقاومت گیاهان به بیماریها و آفات و تنش های محیطی می شود. این عنصر باعث افزایش کارآیی جذب نور و درنتیجه تحریک وتشدید فتوسنتز و در نهایت افزایش تولید محصول می گردد. همچنین سیلیسیم موجب کاهش اثر سمی یونهای آلومینیوم ، آهن و منگنز ، افزایش راندمان مصرف آب و افزایش مقاومت به شوری می شود. هدف از انجام این تحقیق این بود که با اعمال سطوح مختلف کود محتوی Si در یک آزمایش مزرعه ای تاثیر این عنصر بر عملکرد و میزان پروتئین گندم مورد بررسی قرار می گیرد.