سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید ذاکری تهرانی – آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی، آژمایشگاه مرکزی، شرکت سهامی ذ
مهدی احمدی – آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی، آژمایشگاه مرکزی، شرکت سهامی ذ
زهرا صادقی – دانش آموخته مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از انجام این پروژه بررسی خواص مکانیکی فولادهای دوفازی حاصل از سیکل عملیات حرارتی کوئینچ میانی و بازپخت می باشد. به این منظور ابتدا فولاد ۱۵۲۰ AISI، در دماهای ۷۶۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۰ دقیقه آستنیته جزئی شده و سپس سریعا در محلول آب و نمک ۱۵% وزنی کوئینچ می شود و سپس در دماهای ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت بازپخت می شود که ساختار دو فازی فریت- مارتنزیت حاصل می گردد. تمام نمونه ها تحت آزمایش کشش و سختی سنجی و متالوگرافی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای آستنیته از ۷۶۰ به ۸۰۰ درجه سانتیگراد در ناحیه دوفازی، استحکام افزایش و درصد ازدیاد طول کاهش یافته است که در مقابل با افزایش دمای بازپخت استحکام کاهش و درصد ازدیاد طول افزایش یافته است؛ با مقایسه نتایج بدست آمده بهترین خواص کاربردی، مربوط به نمونه ای است که دمای آستنیته و بازپخت آن به ترتیب ۷۶۰ و ۵۰۰ می باشد.