سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
سیدجابر صفدری – سازمان انرژی اتمی ایران – معاونت تولید سوخت هسته ای
عادل محمودیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

از مهمترین استخراج کننده های مایع – مایع در صنعت، ستون ضربه ای می باشد. بطور کلی ستون های ضربه ای شامل ستون سینی دار ضربه ای، ستون پر شده ضربه ای و ستون پاششی ضربه ای می باشند.ستون پر شده ضربه ای یک تماس دهنده دیفرانسیلی است که در فرایندهای مختلفی کاربرد دارد. مهمترین کاربرد این نوع ستون درصنایع تولیدسوخت هسته ای است.
در این پژوهش یک ستون پر شده ضربه ای و دو سیستم شیمیایی مختلف برای انجام آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت. یکی از سیستم ها سیستم آب – استن – تولوئن با کشش بین فازی بالا و سیستم دوم سیستم آب – استن – نرمال بوتیل استات با کشش بین فازی متوسط بود. در همه آزمایشات جهت انتقال جرم از فاز پراکنده (فاز آلی) به فاز پیوسته (فاز آبی) بود. در هر آزمایش غلظت استن در طول ستون، قطر قطره و موجودی فاز پراکنده اندازه گیری شد و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم مورد محاسبه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که برای سیستم آب – استن – تولوئن با افزایش شدت ضربه، ضرایب کلی حجمی انتقال جرم بر مبنای دو فاز و در نتیجه بازده استخراج افزایش می یابد اما برای سیستم آب – استن – نرمال بوتیل استات با افزایش شدت ضربه، ضرایب کلی حجمی انتقال جرم بر مبنای دو فاز و بازده استخراج کاهش می یابد.