سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خانی چایکندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
کریم مهرورز مغانلو – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها و روستاها و تقاضا برای تولید گوشت قرمز سبب شده است که مراتع هرچه بیشتر جهت چرای احشام مورد استفاده گردد. چرای مفرط مراتع و بهره برداری غلط، تردد مداوم دام و متعاقب آن فشره شدن خاک و … سبب گردید که در سالهای اخیر مراتع کشور سیر قهقرائی را طی نماید. مراتع ارسباران مستثنی از این قاعده نبوده و اکثر مراتع آن تخریب شده اند بنابراین با توجه به اهمیت این مراتع در تولید علوقه و وسعت زیاد این مراتع که حدود ۶۵۴۷۰۰ هکتار میباشد . پژوهشی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ در اراضی مرتعی ارسباران با شیب۱۵-۸ درصد با اعمال پنج تیمار که شامل ۱- شاهد ( قرق) ۲- مدیریت فعلی چرا درمنطقه اجرای طرح ۳- مطابق با ظرفیت چرا۴-۵۰درصد بیشتر از ظرفیت چرا ۵-۵۰ درصدکمتر از ظرفیت چرا و در چهار تکرار به ابعاد ۵×۲۲ متر مربع اجرا شد و در انتهای هرکرت بشکه ۱۲۰ لیتری جهت جمع آوری رواناب و رسوب تعبیه شد و در هر سال با استفاده از کوادرات یک مترمربعی اقدام به تعیین علوفه خشک و تر تولیدی گردید و واحد دامی مورد نیاز هر تیمار برآورد شد