سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین فلاحی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبر
ماساکاتچومیاجیما – استاد گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه کانازاوا، کانازاوا (ژاپن)
تچوا تبیتا – استادیار موسسه تحقیقاتی جلوگیری از مخاطرات زمین، دانشگاه توکیو، کیوت

چکیده:

شرایط ساختگاه تاثیر مهمی بر حرکت زمین و خرابی ناشی از آن دارد. بنابراین بررسی پاسخ زمین یکی از عوامل مهمی است که باید درمطالعات خرابی زلزله مورد توجه قرار گیرد. اندازه گیری میکروتریمور به دلیل سهولت استفاده، به صرفه بون اقتصادی و قابلیت اندازه گیری در سطح وسیع یکی از مناسب ترین ابزارها برای بررسی مشخصات ساختگاه وخرابی زلزله می باشد. در این مقاله نتایج حاصل از اندازه گیری میکروتریمور در نواحی با درصد خرابی متفاوت زلزله ۵ دی ماه سال ۱۳۸۲ بم ارائه می شود. این اندازه گیری ها در۲۰ نقطه در سطح و حومه شهرهای بم و بروات انجام گرفت. برای تحلیل میکروتریمورها از نسبت طیفی فوریه H/V استفاده گردید که در انتخاب داده ها قسمت های دارای حداقل نویز انتخاب شده، با استفاده از نمودارهای هموار شده، پریود غالب زمین برای تک تک نقاط محاسبه شدند. نتایج حاصل با رابی های ناشی از زلزله مقایسه گردید و بحث شده است.