سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم شاه امیریان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از مهمترین محصولاتکشاورزی در دنیا است .این محصول حاوی مواد مغذی در غلظت های کم اما باارزش می باشد. همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی آنتی اکسدانت است. آنتی اکسیدانت ترکیباتی هستند که در جلوگیری از بسیاری از بیماریها مانند انواع سرطانها و بیماریهای قلبی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. لیکوپن کاروتنوئید محلول در چربی ، پیش بتا کاروتن ومهمترین آنتی اکسیدانتیاست که در گوجه فرنگی تازه و محصولات فرآوری شده آن یافت می شود.همچنین اینترکیب عامل رنگ قرمز گوجه فرنگی نیز می باشد.. سایر کارتنوئید ها مانند ( بتا کاروتن )و ویتامین C وE و انواع ترکیبات فنلی موجود در گوجه فرنگیبه این علت که دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی هستند در سلامتی بسیار موثر می باشند. محتوی آنتی اکسیدانت موجود در گوجه فرنگی تازهبه عواملی زیادی بستگی دارد.در این مقاله تاثیر شرایط و عوامل مختلف محیطی و کشاورزی ، بر روی مقدار آنتی اکسیدانت گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت و برخی نتایج نشان داد که نور مستقیم خورشید سبب کاهش مقدار لیکوپن گردید همچنین نور آفتاب سبب افزایش ویتامین Cو ترکیبات فنلی گوجه فرنگی شد .کاهش رطوبت خاک در حد معینی سبب کاهش لیکوپن گردید و کاهش نیتروژن سبب افزایش لیکوپن شد.