سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد شفیع پور مطلق – مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
زهرا موسوی –

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شرکت در نماز جمعه بر افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال ۸۰ با استفاده از طرح تحقیق تجربی پیش آزمون – پس – تحصیلی ۸۱ آزمون با گروه گواه می پردازد . بدین ترتیب که از بین دبیرستان های موجود در سطح ناحیه ۴ آموزش و پرورش شهر اصفهان یک دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شده و ۵۵ نفر از دانش آموزان سال اول متوسطه مورد مطالعه قرار گرفتند . در این تحقیق ۳۶ نفر از دانش آموزان در گروه آزمایشی و ۲۹ نفر در گروه گواه بطور تصادفی قرار گرفتند . هر دو گروه آزمایشی و گواه در پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس با استفاده از پرسشنامه میزان شده ۵۸ سوالی کوپراسمیت شرکت نمودند ، لیکن فقط دانش آموزانی که در گروه آزمایشی قرار داشتند برای تحقیق در نماز جمعه بمدت ۸ جلسه شرکت کرده شدند. نتایج تجلیل کوواریانس حاکی از تاثیر معنادار شرکت در نماز جمعه در افزایش عزت نفس اعضای گروه آزمایشی در سطح ( P<0/01) می باشد. یافته های این تحقیق مشخص می کند شرکت در نماز جمعه موجب تقویت عزت نفس و خودباوری دانش آموزان می شود که یقیناً در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.