سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین ح حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
فرخ رحیم زاده خونی – دانشگاه تبریز

چکیده:

میزان نیتروژن در خاک و گیاه تحت تاثیر شرایط محیطی می باشد یکی از عوامل محیطی که میزان نیتروژن گیاه را در اثر تغییر الگوی جذب بشدت تحت تاثیر قرار می دهد وجود شرایط شور می باشد.