سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید زارع چاوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع و معادن ایران
مهدی تاجداری – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران لویزان

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد انواع مختلف کانال پلیسه و تحلیل عددی تاثیر شکل هندسی کانال پلیسه بر روی نیروهای شکل دهی و تنش، در ،رآیند فورج قالب بسته آلومینوم AA5083 می باشد. الومینیوم AA5083 در بدنه قایق ها، کشتی ها و دیگر محصولاتی که در معرض محیط های دریایی هستند، عملکردهای خودرو و هواپیماها، قطعات مربوط به موشک، آلات حفاری و …. استفاده می شود. قطعه نمونه انتخاب شده برای شبیه سازی ها، H شکل می باشد که از یک میله استوانه ای که به صورت افقی روی قالب پایینی گذاشته می شود، بدست می آید. شبیه سازی های انجام گرفته به کمک نرم افزار Superforge در حالت دو بعدی و با استفاده از روش حجم محدود صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی، تاثیر متغیر فوق را بر نیروهای شکل دهی و تنش نشان میدهد.