سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج

چکیده:

با احداث پل درمسیررودخانه معمولا"عرض طبیعی جریان کاهش یافته مانعی دربرابر جریان بوجود می آید .برای اینکه عبور جریان ازمیان پایه های پل با حداقل انرژی مخصوص ممکن گردد.عمق آب دربالادست پل افزایش می یاید این افزایش عمق را فرا آب می نامند و تغییرات آن بافاصله ازبالادست پل را پروفیل برگشت آب می نامند دراین مقاله تلاش می شود تافرمولی آزمایشگاهی برای محاسبه عمق فراآب ارائه شود .