سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن صاعدی – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی
مهدی شفیعی فر – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
پیمان آق تومان – فوق لیسانس فیزیک دریا، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کش

چکیده:

در این تحقیق تاثیر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج نامنظم دریا از دیوارهای ساحلی توده سنگی شکل پذیر بررسی شده است. این پژوهش با به کارگیری روش مدل فیزیکی در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. امواج تابیده شده به مدل سازه، نامنظم و طیف انرژی امواج بکار رفتهJONSWAP بوده است. در آزمایشات محدوده ارتفاع امواج بین ۶ تا ۱۲ سانتیمتر و پریودهای میانگین بین ۰/۷ و ۱/۴۱ ثانیه در نظرگرفته شده است. برای بررسی تاثیر شیب دیوارهای ساحلی، شیبهای سازهای ۱:۲، ۱:۱/۲۵ و ۱:۲/۵ مورد آزمایش قرار گرفته اند. مصالح لایه آمور با دانه بندی D85/D15=1/82، نفوذپذیری نظری سازه ۰/۵ و مقیاس مدل ۱:۲۰ در نظر گرفته شده است. در این تحقیق تعداد امواج نابیده شده به سازه ۱۰۰۰ موج بوده و در مجموع ۵۷ آزمایش انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش ها پس از رسم نمودارها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تاثیر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج بررسی شده است.