سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا معراجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سازه ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد رضا جناقلو – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین تحقیق مدلسازی عناصر محدود دیوار برشی فولادی سخت شده با استفاده ازنرم افزار Ansys_ 10_ انجام شده و پس ازمقایسه نتایج حاصل ازبارگذاری چرخه ای و یکنوای آن با نتایج آزمایشگاهی صحت مدلسازی مذکور مورد تایید قرار گرفته است .سپس با استفاده ازاین مدل به بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی دررفتار خرابی دیوارهای برشی فولادی سخت شده پرداخته شده است .دراین تحقیق بار ثقلی و جانبی تواما" درنظر گرفته شده است .