سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده نساجی،یزد
مجید آذری – دانشگاه آزاد اسلامی،یزد
مهدی دشتی – دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده نساجی،یزد

چکیده:

پارچه های پنبه ای از پرکاربرد ترین پارچه ها در صنعت نساجی می باشد با توجه به اهمیت موضوع کارهای زیادی در زمینه بررسی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی این نوع از پارچه ها انجام شده است دراین تحقیق بررسی تاثیر نوع بافت و تراکم درخصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های پنبه ای انجام شده است سه نوع بافت پارچه همراه با سه نوع تراکم پودی مختلف با شرایط کاملا یکسان برروی یک دستگاه بافندگی تولید شده و بعد از تولید پارچه ها ازمایشات استحکام درصد ازدیاد طول، ضخامت و طول خمش طبق استانداردهای ASTM برروی آنها انجام می پذیرد. نتایج ازمایش نشان میدهد که بیشترین استحکام مربوط به بافت سرژه S 3/1 می باشد و کمترین طول خمشی در جهت تار مربوط به بافت ریپس می باشد.