سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی میرمحمدی – عضو هیت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان

چکیده:

اساس موتورهای اشتعال داخلی تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی مکانیکی است. این تبدیل صرفاً بواسطة فرایندی بنام اشتعال امکانپذیر است. لذا چگونگی کنترل و مهار اشتعال به منظور دریافت راندمان بیشتر و درنتیجه کاهش مصرف سوخت، موضوع اصلی طراحی موتورهای اشتعال داخلی بوده است. اما اشتعال بواسطة دارا بودن ذات فرایند شیمیایی با مقداری ماده دورریز همراه خواهد بود. ازطرفی افزایش راندمان در موتورهای اشتعال داخلی دیزلی باعث کاهش ذرات و افزایش تولید اکسیدهای نیتروژن خواهد شد. تجربه نشان داده است که به کارگیری طرح کاسه پیستون با دهانه تنگ شده در موتورهای دیزلی ضمن بهبود شدت حرکت گردبادی مانع نفوذ شعله به ناحیه چلانشی بالای پیستون می شود. بنابراین اشتعال در مرحله انبساط و در نتیجه آن سطح آلایندگی دوده کاهش خواهد یافت. به همین مناسبت در این مقاله سعی شده تا حدودی آلوده کننده هایی نظیر منواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات موتور دیزلی OM-355 با طرحهای مناسب اتاق اشتعال و افشانه های سوختی سازگار با کد KIVA3V تحلیل شود. اساس طراحی روی بهبود دادن اشتعال نفوذی در پریود دنباله اشتعال می باشد که با افزایش تاخیر در اشتعال می توان ضمن کاستن از بیشینه دما و فشارسیلندر، اشتعال کامل تری در مرحله انبساط ایجاد کرده و از تشکیل مقدار بیشتر ذرات جلوگیری کرد.