سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامبد رایگان – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
اعظم زیاری – دانش آموخته کارشناسی مکانیک – گرایش حرارت و سیالات

چکیده:

از آنجاییکه سهم مصرف انرژی بخش ساختمان یک سوم ا نرژی مصرفی کشور می باشد به کارگیری عایق حرارتی در ساختمانها از جمله اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی است که علاوه بر حفظ
انرژی ، از نظر زیست محیطی نیز منافع مهمی در بر دارد . در این مقاله به منظور ارائه تأثیرات کمی عایقکاری در هزینه ها و مصرف منابع تجدید ناپذ یر انرژی ساختمان خوابگاه دانشگاه سمنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است . نخست محاسبه بارهای حرارتی و برودتی در شرایط بدون عایق و با عایق با استفاده از نرم افزار Hap 4.0 ، Carrier در ۸ وضعیت مختلف عایقکاری از نظر جهت با در نظر گرفتن دو عایق پشم سنگ و پلی استایرن به صورت مجزا صورت پذیرفته است . سپس برآورد کلی صرفه جویی در هزینه و مصرف انرژی در اثر عایقکاری ساختمان شامل صرفه جویی در هزینه خرید تجهیزات ، صرفه جویی در هزینه جاری همچنین مصرف انرژی برای تأمین بار گرمایشی و سرمایشی ، بازگشت سرمایه بسته به اینکه چه درصدی از ساختمان عایقکاری شده و در نهایت مقایسه ای بین حالتهای مختلف برای یافتن وضعیت بهینه عایقکاری و نسبت تقریبی سرمایه گذاری لازم به کل هزینه احداث ساختمان ارائه گردیده است.