سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالامیر احمدی زاده – شرکت توانیر ، دفتر مدیریت مصرف برق

چکیده:

یکی از روش های مهم و مورد استفاده در د نیا جهت صرفه جوئی انرژی ، استفاده بهینه از طول زمان روشنائی روز در شش ماهه اول سال است . نام علمی شناخته شده این روش Daylight Saving Time ) DST)است که در اکثرکشورهای صنعتی و در حال توسعه استفاده می شود . در این مقاله با توجه به تصمیم دولت در عدم اجرای تغ ییر ساعت رسمی کشور ، اقدام به پیش بینی بار ساعتی شبکه در چهار ماه اول سال ۱۳۸۶ در صورت اجرای برنامه تغییر ساعت رسمی کشور همانند سالیان گذشته گردیده و با آمار بار ساعتی کشور در چهار ماه اول سال ۱۳۸۶ مقایسه صورت گرفته است . اطلاعات مورد استفاده در این مقاله بار ساعتی ۱۰ سال شبکه سراسری برق ایران از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۴ است که در این بازه زمانی ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال تغییر می کرده است . جهت پیش بینی بار از مدل هموار سازی نمائی در علم اقتصاد سنجی استفاده شده و سپس در موارد زیر این بارهای ساعتی با بارهای ساع تی اتفاق افتاده سال ۱۳۸۶ با یکدیگر بررسی شده است :
-۱ انرژی الکتریکی مصرفی در هرماه
-۲ ماکزیمم بار در هر ماه
-۳ انرژی مصرفی در هنگام غروب خورشید
-۴ بررسی اقتصادی افزایش مصرف انرژی الکتریکی
-۵ بررسی زیست محیطی