سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لر زاده – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

بررسی تاثیر علف کش های دو منظوره جدید در مقادیر کاهش یافته برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم، کاهش گونه های مقاوم به علف کش های قدیمی و تک منظوره و جلوگیری از خسارت به محیط زیست ضروری است . به همین منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد . آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . نوع شخم (سیستم شخم مرسوم و شخم حداقل ) به عنوان فاکتور اصلی و علف کش (مزوسولفورون متیل ۳۰ درصد – یود و سولفورون متیل ۳۰ درصد ۳۵۰ و ۴۰۰ (B2) گرم ماده تجارتی، سولفوسولفورون ۲۶/۶ (B3) و ۳۱ (B4) گرم ماده موثر، ایمازا متابنز متیل ۲ (B5) و ۳ (B6) لیتر ماده موثر و متریبوزین ۲۰۰ (B7) و ۳۰۰ (B8) گرم ماده موثر در هکتار به همراه شاهد با وجین (B9) و بدون وجین (B10) به عنوان فاکتور فرعی منظور شدند. نتایج نشان داد که سیستم شخم مرسوم بهتر از شخم حداقل در کاهش علف های هرز نقش ایفا می کند . کاربرد علف کش B4 در شخم مرسوم و علف کش های B4 و B2 در شخم حداقل برای کنترل علف های هرز و کاهش تراکم آنها مفید بودند . علف کش های B4 و B2 در هر دو سیستم شخم در کاهش نوع علف های هرز پهن برگ موثر بودند .از طرف دیگر علف کش های B1 الی B6 در هر د و نوع سیستم شخم، علف های هرز باریک برگ را بهتر کنترل کردند.