سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زادشکویان – استادیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
حبیب دولت شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در ماشینکاری مطرح می باشد آگاهی از نیروهای وارده بر ابزار است، چراکه عمر ابزار و دقت ماشینکاری به شدت تحت تاثیر نیروهای وارده بر آن قرار دارد. اکثر مدلهای ارائه شده برای نیروهای ماشینکاری، شرایط برش متعامد را در نظر گرفته اند که این ساده سازی میتواند تفاوتهای زیادی با واقعیت داشته باشد. در این مقاله با استفاده از مدلسازی سه بعدی المان محدود در محیط نرم افزار DEFORMنتایج بدست آمده از تحلیل عددی برای فولاد AISI 1040 با نتایج تجربی ارائه شده توسط سایر محققین مقایسه شده و صحت آن مورد تایید قرار گرغته است. در ادامهتاثیر تغییرات سرعت پیشروی و عمق برش بر روی نیروهای ماشینکاری در حالت برش مورب بر روی قطعه کار از جنس فولاد AISI 1020بررسی گردیده است. برای معتبر سازی مدل نتایج مدلسازی با نتایج تجربی مقایسه شده است.