سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن کریمی مزرعه شاهی – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده هوافضا
سید علی نجفی بزرگی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، پیشرانش
امیر زنج – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، پیشرانش

چکیده:

برخی از سیستم های دمش پیشران از محصولات احتراق جهت فشار گذاری مخازن استفاده می کنند. این امر حمل مقادیر اضافه ای از پیشران را بر سیستم تحمیل می کند. می توان با درنظر گرفتن عملکرد پالسی برای دمش مخازن، مقدار وزنی تحمیلی را تا حد مطلوبی کاهش داد. در این پژوهش تاثیر عملکرد چنین سیستمی بر کارکرد موتور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک موتور سوخت مایع خالص همراه با سیستم فشار گذاری گازمیسکری و مولد گازی مخازن پیشران، بصورت غیر خطی و دینامیکی مدل سازی و شبیه سازی شده است و در انتها نیز تفاوت بین عمل کردهای مختلف یک سیستم دمش مولد گازی با هم مقایسه شده است.