سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن خسروآقایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشیار دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات آلتراسونیک اعمالی بر مذاب بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ91 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به این منظور امواج آلتراسونیک در دمای oC700 توسط دستگاه آلتراسونیکی با توانW600 و فرکانس KHz 20 تحت توانهای مختلف به مذاب AZ91 اعمال گردید و سپس مذاب در قالب ماسهCO2 ریخته گری شد. سپس مشخصات ریز ساختاری نمونه ها از جمله اندازه و شکل دانه هاوتغییر شکل فازهای مختلف موجود در ساختار مانند (Mg2Si، MnFeAl(Si و Mg17Al12 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست امده نشان داد که با افزایش توان اعمالی اندازه دانه ها و فازهای مشاهده شده در ساختار کاهش یافته و فازهای بین فلزی شکل گرد تری به خود می گیرند.