سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکرم عیوض خانی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید عبدالکریم حسنی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

هنگامی که قطر مواد پلیمری لیفی شکل از میکرومتر به نانومتر تغییر می کند، خصوصیات شگفت انگیزی مثل نسبت سطح به حجم بالا، انعطاف پذیری و خواص مکانیکی برتر مثل سختی و استحکام کششی در آنها ظاهر می شود. از میان روشهای متداول ساخت نانوالیاف پلیمری الکتروریسی بعنوان یک تکنیک کارا و موثر تشخیص داده شده است. در تثبیت حرارتی الیاف پلی اکریلونیتریل، حرکت زنجیرها در طی عملیات حرارتی، در میزان پیوندهای گروه های نیتریل اثر گذار است. به واسطه حرکت زنجیرهای مولکولی، احتمال نزدیک شدن گروه های نیتریل زنجیرهای مجاور افزایش یافته و این باعث تشکیل پیوندهای دوگانه با خاصیت تأثیر متقابل نیروهای دی پلی می شود. بواسطه افزایش تعداد پیوندهای گروههای نیتریل در فاز غیر کریستالی نمونه های عمل شده با حرارت نسبت به نمونه های عمل نشده، مقادیر قوام، کار پارگی، نقطه تسلیم و مدول اولیه افزایش می یابد.