سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حاجی بهرامی – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید بهمنی – مرکز تحقیقات مهندسی جهادسازندگی

چکیده:

عملیات حرارتی آستمپرینگ پی درپی که برای اولین بار درسال ۱۹۹۲ معرفی گردید تاحدزیادی باعث افزایش خواص مکانیکی چدن نشکن استمپر پرمنگنز گردید دراین پژوهش این نوع عملیات حرارتی برروی چدن نشکن ni-CU-mo انجام پذیرفت تا تاثیر این نوع عملیات حرارتی برروی این الیاژ نیز بررسی گردد بدین منظور نمونه های ضربه و کشش ازالیاژ فوق تهیه شده و کلیه نمونه ها درکوره حمام نمک دردمای ۹۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۹۰دقیقه آستنیته و سپس دردمای بالایی ۳۷۵درجه و دمای پایینی ۳۱۵درجه درزمانهای متفاوت تحت عملیات حرارتی آستمپرینگ پی درپی قرارگرفتند جهت بررسی تغییرات ریزساختاری مطالعات میکروسکوپ نوری انجام گرفت نتایج حاصل ازازمایشهای ضربه نشان میدهد که انرژی ضربه تابعی اززمان آستمپرینگ دردودمای بالایی و پایینی این فرایند است علاوه براین ازمایشها نشان میدهد که عملیات حرارتی پی درپی برخلاف تصورات قبلی خواص مکانیکی چدن نشکن Ni-Cu-MO را نیز به میزان زیادی افزایش میدهد که بیانگر امکان بکارگیری موفقیت آمیز این روش برای ترکیبهای شیمیایی مختلف چدن نشکن است