سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سعادت – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
علیرضا راستگو – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشاپور
مهدی حاجیان – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سید ایراهیم حسینی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

خوردگی بین دانه ای یک خوردهگی متداول در بین فولادهای زنگ نزن آستنیتی می باشد. دراین مطالعه ۳ نوع فولاد زنگ نزن آستنیتی میباشد.دراین مطالعه ۳ نوع فولاد زنگ نزن آستنییتی یک فولاد ۳۱۶ و دو فولاد ۳۰۴ انتخاب و پس از حرارت دادن به منظور حساس کردن آنها به خوردگی بین دانه ای و سپس آنیل محلولی در دمای ۹۵۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد به منظور کاهش و یا حذف خوردگی بین دانهای مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها پس از آنیل درآب کوئنچ شدند. حرارت دادن فولادهای ۳۱۶ و ۳۰۴ در درجه حرارت ۸۰۰ درجه سانتیگراد باعث حساسیت به خوردگی بین دانه ای شد.آنیل محلولی در محدوده درجه حرارت ۹۵۰-۱۱۰۰ باعثحساسیت به خوردگی بین دانه ای شد.آنیل محلولی در محدوده درجه حرارت ۹۵۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد باعث انحلال کاربید کروم و یکنواختی ساختار و در نتیجه از بین رفتن حساسیت به خوردگی بین دانه ای شد. درمیله فولادی که دارای میزان تغییر شکل زیادی بود، رسوبات شدید کاربید عناصر آلیاژی و کاربید کروم به صورت پراکنده روی نابجائی ها ازشدت رسوب کاربید کروم در مرزدانه و در نتیجه خوردگی بین دانه بین دانه ای است. لذا کار مکانیکی باعث مقاومت بهتر در برابر خوردگی بین دانه ای می شود.