سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران کیانی نیا – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
یوسف مظاهری – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از معمول ترین سیکل های عملیات حرارتی که بر روی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ انجام می شود عملیات حرارتی T6 است که طی آن استحکام و سختی به هزینه مقاومت خوردگی تنشی افزایش می یابد. در کار حاضر، تاثیر عملیات حرارتی برگشت- پیرسازی مجدد (RRA) بر روی نمونه های آلومینیومی ۷۰۷۵ فورج شده در شرایط T6 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور عملیات بازگشت در درجه حرارتهای ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۴۰ درجه سانتیگراد به مدت زمانهای ۵، ۱۰، ۲۰ دقیقه در حمام نمک و متعاقب آن مجددا" سیکل پیرسازی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲۴ ساعت در حمام روغن روی نمونه های اعمال شده است. ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی نمونه های RRA شده با نمونه های T6 مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در صورت اعمال مناسب عملیات RRA (که باعث بهبود مقاومت به خوردگی تنشی آلیاژ می گردد)، خواص مکانیکی قطعات جدار نازک آلیاژ ۷۰۷۵ به نحو موثری افزایش می یابد.