سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صراف – عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
رضا تقی زاده – کارشناس شرکت پویا پروژه اسپادان
محمد بیطرف حقیقی – کارشناس شرکت پویا پروژه اسپادان

چکیده:

در این مقاله با توجه به کاربردهای صنعتی این فولاد و نیاز به تافنس بالا در این کاربردها با اعمال سیکل های عملیات حرارتی مختلف جهت بهبود خواص مکانیکی افزایش تافنس آن راه حلهایی پیشنهاد گردید. در این تحقیق در ابتدا نمونه های فولادی را در محدوده دمایی ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد آستنیته کرده و به منظور تولید ساختار مارتنزیتی در روغن کوئنچ و سپس در محدوده دمای ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد بمدت نیم تا یک ساعت تمپر شدند. پس از ارزیابی نتایج مشخص گردید که بهترین توزیع کاربید های آلیاژی کرم پس از عملیات تمپر در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱ ساعت نگه داری در کوره و سپس خنک کردن در هوا بدست می آید. با بررسی نتایج آزمونهای سختی افت قابل ملاحظه ای در سختی نمونه ها پس از عملیات کوئنچ مشاهده گردید، که حضور آستنیت باقیمانده دلیل عمده این کاهش سختی می باشد. برای حذف این مشکل پس از کوئنچ نمونه ها، آنها را در دمای حدود ۲۶۰ درجه سانتیگراد تمپر نمودیم، که حذف آستنیت باقیمانده را در بر داشت.