سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی مرادیان – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا صوفی زاده – کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژ A1A 357 به عنوان یکی از کاربردی ترین آلیاژ های آلومینیوم در صنایع اتومبیل سازی و هوا فضا مورد توجه است. با توجه به اهمیت استفاده از فرایند تولید به روش نیمه جامد در صنایع مختلف، مطالعه در مورد شرایط عملیات حرارتی این آلیاژ به عنوان یک آلیاژ استراتژیک حائز اهمیت می باشد. بدیهی است که روش ریخته گری سطح شیبدار امروزه به علت تجهیزات اندک ارزش افزوده بالا کیفیت اهری و مکانیکی بالا در تولید قطعات در حالت نیمه جامد کاربرد دارند. در تحقیق حاضر تاثیر زمان نگهداری همدما بر روی مورفولوژی و ریز ساختار ذرات سیلسیم یوتکتیکی در شمس تولیدی با فرآیند سح شیبدار بعد از عملیات حرارتی تحت بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با نگهداری نمونه ها در دمای ۵۸۰ درجه سانتی گراد و مدت زمان ۵ دقیقه فاز سیلسیم یوتکتیکی کاملا گلبولی شده و در همین دما و مدت زمان نگهداری ۲۵ دقیقه به ریز ساختار کاملا کروی دست پیدا کردیم در این تحقیق مشاهده شده که با افزایش زمان تغییرات ناشی از پارامترهای متالوژیکی بعد از عملیات حرارتی بسیار ناچیز بوده است نگهداری حداکثر استحکام کششی و درصد ازدیاد طول کاهش یافته است که این امر ناشی از اثرات درشت دانگی است که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.