سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن مستاجران – کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی
محمدرضا گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله تاثیر دما و زمان عملیات آنیل انحلالی بر میزان هیدروژن نفوذپذیزی در آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیم به روش جا به جایی گلیسیرین بررسی شده است. برای این منظور تعدادی نمونه از آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیم تهیه شده و عملیات آنیل انحلالی در دو دمای ۴۲۰ و ۴۸۰ درجه سانتیگراد به مدت زمانهای ۲، ۲۴، ۹۶ ساعت بر روی نمونه ها انجام شد. سپس نمونه ها در آب کوئنچ شده و پیرسازی طبیعی شدند. سپس به مدت ۹۶ ساعت در محلولی با ترکیب شیمیایی: ۵% کلرید سدیم، ۰/۵% اسید استیک و ۰/۰۰۰۱ مول بر لیتر تیوسولفات سدیم و مقدار ۹۴/۵ درصد وزنی آب قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش جا به جایی گلیسیرین مقدار هیدروژن نفوذپذیر، نرخ خوردگی و میزان احیاء یون هیدروژن در نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده نشان داد که انجام عملیات آنیل انحلالی در دماها و زمان های متفاوت تاثیر بسزایی بر نرخ خوردگی و میزان هیدروژن نفوذپذیر در آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیم در مقایسه با حالت ریختگی دارد.